• Ingen kategorier

Om oss

Om Oss

Høiby Snekkeri AS ble startet opp i 1935, av Kristian Høiby. I dag eies og drives bedriften av barnebarnet Odd Ingar Høiby, og firmaet har 15 ansatte.
Høiby Snekkeri AS har basert sin virksomhet på å sette kundens behov først. Hele vår bedrift er fokusert på å møte disse behovene. Som et resultat av dette kommer en høy andel av vårt salg fra tidligere kunder og personer som har blitt anbefalt å bruke vår bedrift.

Vi håper å kunne gi deg denne muligheten til å gi deg den beste servicen i denne bransjen.